Author Archives: Thijs Evers

 1. Wanneer kiest u intervisie of voor groepscoaching?

  Leave a Comment
  • Droomt u ook van een betrokken goedlopend team?
  • Hoe kunt u de groepsdynamiek nog verbeteren?
  • Hoe kunnen we ons meer verbonden voelen met elkaar, zodat we als team een gezamenlijke focus (terug)krijgen?
  • Hoe kunnen de kwaliteiten en talenten van alle betrokkenen worden benut?
  • Hoe gaan wij als groep om met een veranderingsproces?

  Hierboven staan een paar voorbeeld vragen die bij groepscoaching of intervisie aan de orde kunnen zijn. Daar waar op uw afdeling of in uw team de relaties verstoord zijn kan mediatie of groepscoaching helpen de communicatie weer op gang te brengen. Door goede communicatie en feedback kan het team het gevoel terug krijgen. Een teamleider en of leidinggevende heeft hierbij een belangrijke rol. Om de antwoorden op bovenstaande vragen te beantwoorden!

  Het Proces vooraf!

  Voordat we over gaan tot intervisie of groepscoaching starten we met een belachelijk goede intake. Dit doen we op de volgende wijze: aan de hand van de vraag wordt er een diagnose gemaakt. Op basis van de vraag en de diagnose wordt een analyse en een eerste terugkoppeling van bevindingen gegeven aan de opdrachtgever. Wij betrekken management altijd bij dit soort specifieke vragen. Uit ervaring weten dat het betrekken van het management ook de sleutel is tot succes.

  Aan de hand van concrete en persoonlijke gesprekken en eventueel oefeningen wordt met elkaar onder begeleiding van de coach gezocht naar strijdige en gemeenschappelijke belangen en wensen. We bekijken de mogelijke oplossingen in de ontstane impasse. Afhankelijk van de lastigheid van de geven feedback wordt er overlegt of er groep mediation, groepscounseling, groepscoaching of intervisie nodig is.

  Wanneer zet je welke groepscoaching vorm in

  Het is lastig om te bepalen welke vorm er het meest geschikt is voor de situatie. Bij de analyse is daarvoor een belangrijke informatie nodig! Mediatie is de meest heftige vorm om in te zetten en intervisie de minst heftige. Uiteindelijk zou een leidinggevende of daartoe opgeleide medewerker(s) de intervisie zelf kunnen begeleiden. Om duidelijk te krijgen wordt hieronder beschreven wat welke vorm nou precies inhoud!

  Wat is Mediatie?

  Mediatie is sturende of bemiddelend maar soms zelfs dwingende manier van groepscoaching. Deze vorm zetten we in als er ernstige conflicten in een team zijn die opgelost moeten worden. Soms is de dwingende manier nodig om weer rust in een team te krijgen. De besluiten die worden genomen worden vaak ook overgenomen door de leidinggevende en deze blijft er op sturen controleren.

  Wat is counseling?

  Counseling wordt ingezet om sturing te geven aan een team. Het is minder dwingend dan mediatie om dat het vaak minder dwingend nodig is. Maar wel sturend omdat vaak kennis en of kunde ontbreekt. Vaak wordt er ook geadviseerd om trainingen op het gebied van communicatie te volgen. Zodat men in de toekomst verder kan zonder externe begeleider of groepscoach.

  Wat is groepscoaching?

  Groepscoaching wordt ingezet om de mensen zelf te laten ontdekken wat en hoe ze bepaalde vragen kunnen oppakken. Ook hier is training mogelijk. Bij training staan de onderwerpen vast en zijn bepaald bij groepscoaching pakken we op wat nodig is om bijvoorbeeld rolonduidelijk weg te nemen. Of weer veiligheid en verbinding in het team te ervaren.

  Wat is Intervisie

  Intervisie is een manier om persoonlijke problemen aandachtgebieden op de pakken. Dit werkt bijvoorbeeld zeer goed bij vragen als vinden van de balans tussen prive en werk of als een vraag hoe vertelt u dat u niet eens bent met de beslissing van een leidinggevende. Hierover volgt binnenkort meer want over intervisie kan een nieuwe blog geschreven worden.

  Wat levert groepscoaching u op?

  Een ieder van het team wordt zich bewust van zijn/haar rol in het team, hoe anderen naar die rol kijken en hoe de balans wordt verstoord. Ook krijgt u inzicht in de mogelijkheden om de balans te herstellen en wat uw rol als groepslid hierin is. Van daaruit kunnen jullie als team bewuste keuzes maken om de balans en het groepsgevoel vanuit vertrouwen in elkaar te herstellen.

  Groepscoaching of training?

  Bij groepscoaching staan de bespreken onderwerpen en resultaten minder vast dan bij een training. Bij een training volgt u het trainingsprogramma en leert u vaardigheden, gedrag, inzicht en kennis aan. Bij groepscoaching gaat het om het verkrijgen van inzichten die u gaat omzetten naar ander gedrag. Als voorbeeld bij Coaching krijgt 60% inzicht en bij trainig 40% inzicht, maar dit is lastig vast te leggen. Coaching gaat over in training en training gaat over in coaching!

  Feedback geven en ontvangen is de sleutel

  Feedback geven en ontvangen is de sleutel tot het krijgen van inzicht. In de ontmoeting met de ander krijgt u meer inzicht in uzelf. Feedback is heel belangrijk in deze. Hoe geef en ontvang je feedback? U geeft elkaar vanuit een betrokken, liefdevolle en duidelijke mindset hele persoonlijke feedback. Juist deze feedback stelt u in staat diepgaand inzicht te krijgen.

  Voordelen van groepscoaching

  U vindt herkenning en Inzicht
  U ontmoet mensen met dezelfde problemen die echt begrijpen waar je het over hebt
  U krijgt voorbeelden van hoe mensen anders met problemen omgaan

  Er zijn nog veel meer voordelen.

  Dit wordt door mensen die groepscoaching volgen als heel fijn ervaren.

  Wat doe een groepscoach of intervisie begeleider?

  Een groepscoach van Boosting People schept de voorwaarden voor een goed verloop van de bijeenkomst. Een sfeer waarin u zich veilig voelt en u zich kan uiten. We maken afspraken met elkaar over de omgang. Hierbij is het belangrijk dat we elkaar respecteren en elkaar laten uitspreken. Tijdens de sessies zal afwisselend aandacht zijn. De ene keer komt de éen meer aan bod, de andere keer de ander. Een Groepscoach zorgt dat iedereen voldoende aan bod komt. Daarnaast zorgt de groepscoach voor genoeg uitdaging om nieuwe zaken te proberen en te experimenteren. We maken gebruik van bepaalde technieken en oefeningen om u te helpen een diep inzicht te krijgen ten aanzien van de vragen die er zijn.

  Wat is de aanpak voor groepscoaching?

  Een coachgroep bestaat minimaal uit 3 personen, maximaal 12. Alle deelnemers hebben een positieve intentie waarin ze zich willen ontwikkelen. U gaat aan de slag met uw eigen vragen of de organisatievraag. U levert ook een bijdrage aan de vragen van de andere.

  Voorbeeld groepscoaching in de praktijk: uitgelegd in 5 stappen

  Groepscoaching: hoe gaat dat in de praktijk? Een simpele uitleg in 5 eenvoudige stappen mét voorbeelden.

  de groep functioneert niet (meer) en resultaat blijft achter.

  U werkt als groep al enige tijd samen, en het gaat stroef onderling. Sterker nog: er zijn ergernissen en conflicten. En er iets aan doen lukt niet dat is lastig. Als we het over het teruglopen van de resultaten hebben dan krijgen we ruzie en wijzen we naar elkaar.Het bekende moddergooien is daarmee begonnen. Als u dit bekend voorkomt dan is het tijd om samen met een groepscoach van Boosting People  te kijken wat er in de groepsdynamiek gebeurt en hoe u dat uiteindelijk kan veranderen.

  stap 1: diagnose

  Zodra een groep vaststelt dat ze er zelf niet uitkomt om te veranderen, ontstaat de vraag: Hoe kunnen we dat dan wel veranderen? De beoogde coach stelt vragen, analyseert en geeft feedback in dat eerste gesprek. Samen met (enkele van) de groepsleden stelt hij/zij vast wat de kern van de issues is of waar die kern gezocht moet worden.

  stap 2: analyse

  De intake is een voortzetting van het kennismakingsgesprek, nadat de groep besloten heeft om met de groepscoach verder te gaan. Meestal is dat een Ja maar soms zijn de conflicten zo heftig dat mediatie nodig is.

  stap 3: voorbereidingen voor groepscoaching

  Voordat er ook maar één bijeenkomst in het kader van groepscoaching kan beginnen, start de voorbereiding. En men leert hoe feedback te geven. Zodat op een constructieve manier de bijeenkomst vorm gegeven kan worden.

  stap 4: de groepscoaching

  Na voorbereiding start de daadwerkelijke groepscoaching. Vervolgens zet ik diverse werkvormen in, die wij als coach kunnen toepassen. Daarmee zorg ik dat iedereen aan het woord komt, dat iedereen zijn/haar mening kan geven en dat iedereen het gevoel heeft dat zijn/haar mening er toe doet.

  De coach zorgt ervoor dat de groep niet (te ver) afdwaalt van het pad om de doelen van de groepscoaching te bereiken. Door mensen die lang aan het woord zijn te stoppen zodra de essentie van hun betoog helder is. Door op verschillende manieren informatie uit de groep te verzamelen en te bundelen.

  stap 5: evaluatie van degroepscoaching

  En dan is het aan de groep zelf om, na de groepscoaching, zelf aan de slag te gaan in de praktijk van alledag. Nadat men een korte evaluatie heeft gehouden. Tevens bedenken de deelnemers hoe ze de inzichten om kunnen zetten naar gedrag dat past om het gewenste resultaat te krijgen.

  Randvoorwaarden groepscoaching

  Vaak vindt groepscoaching plaats op een externe locatie, omdat de groep dan als in een snelkookpan snel tot inzichten kan komen van wat werkt en wat beter kan werken. Maar dat maakt het niet altijd even makkelijk om de ervaringen en inzichten (en gemaakte afspraken zoals een plan van aanpak) in de dagelijkse praktijk toe te passen.

  Daarom is het aan te raden om, enige tijd na een groepscoaching in deze vorm, een korte bijeenkomst te organiseren(intervisie) met de coach om de voortgang en resultaten samen te bekijken. Dat leidt tot bewustwording van de zaken die goed gaan en bijstelling van afspraken over wat beter kan.

  Een alternatief is om de groepscoaching op regelmatige basis plaats te laten vinden. En het de deelnemers zelf aan te leren hoe intervisie te doen. Herhaalde korte bijeenkomsten waarbij vanuit een helikopterview naar de dagelijkse gang van zaken gekeken wordt, om daarna weer gewoon aan de slag te gaan.

  Wilt u Meer weten Over groepscoaching??

   

 2. Wat zijn commerciële vaardigheden?

  Leave a Comment

  Commerciële vaardigheden hoe gebruikt u ze en hoe zet u ze in? Wat wij zien dat is dat scherpte op het gebied commerciële vaardigheden belangrijker is dan ooit. Het gaat er nu om uw commerciële vaardigheden zo effectief mogelijk in te zetten, waardoor u groeit in uw commerciële functie. In de training commerciële vaardigheden leert u uzelf, uw bedrijf en uw producten en/of diensten met overtuiging te presenteren dat klanten daar volmondig Ja tegen zeggen. Boosting People helpt u om hierbij uw grenzen te verleggen. Welke onderdelen komen onder anderen aan bod tijdens de commerciële vaardigheden training?

  • Hoe u uzelf presenteert en wat uw stijl is
  • Hoe leeft u zich het beste in in de behoefte van uw klant
  • Hoe zet u de deze behoefte om in een waarde
  • Hoe bouwt u een zakelijk (commercieel) netwerk op
  • Hoe u een aanbod doet dat klanten niet kunnen weigeren
  • Hoe u een koud acquisitiegesprek voert
  • Hoe u het klantcontact optimaliseert

  Voordelen van het verbeteren van uw commerciële vaardigheden

  Wat is uw onderscheidend vermogen? Hoe laat u zien dat u en uw bedrijf de beste zijn? Na de Boosting People training commerciële vaardigheden bent u in staat om deze toegevoegde waarde beter te verkopen, waarbij u opschuift van een productverkoper naar een oplossingsgerichte adviseur die veel meerwaarde biedt. Met meer commercieel zelfvertrouwen en de juiste commerciële vaardigheden maakt u het verschil. U geeft de klant het gevoel dat hij/zij niet zonder u kan. Op authentieke wijze wint u snel het vertrouwen van de klant, waardoor het voor u gemakkelijker wordt om uw omzetdoelstelling te realiseren. Ook geven wij u tips hoe u een langdurige relatie met uw klant opbouwt.

  Wilt u graag meer informatie over onze commerciële vaardigheden training of u zich meteen aanmelden? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u, en uw collega’s graag op weg om uw commerciële rendement te verbeteren.

  Wat zijn commerciële vaardigheden?

  Wat zijn nou eigenlijk commerciële vaardigheden waarover u moet beschikken als u commercieel succesvol wilt zijn? Is dat alleen een vlotte babbel, een maatpak en een snelle auto, of komt daar veel meer bij kijken? Het antwoord is ja, daar komt heel veel meer bij kijken. En vlotte babbel is prima, daar redt u het echter niet mee.

  Belangrijk: een groot inlevingsvermogen

  Commerciële vaardigheden die u elke dag opnieuw toepast zijn een goed analytisch vermogen, een oplossingsgerichte handelswijze, een groot inlevingsvermogen en kunnen en willen luisteren naar uw klanten. Overtuigen is ook een vaardigheid waarover u moet beschikken om commercieel succesvol te zijn. Belangrijk is ook commercieel inzicht. U zou dit het best kunnen omschrijven als een goed inzicht in de werking van de markt en hoe daar optimaal van te profiteren. Inzicht is wellicht wel de meest lastige eigenschap om aan te leren. Inzicht heeft u of heeft u niet. Vrijwel alle andere commerciële vaardigheden kunt u verbeteren door regelmatig trainingen te volgen.

  De toekomstmogelijkheden van een product

  Wat u ook zeker moet kunnen is het inschatten wat de toekomstmogelijkheden van een product of dienst in de markt zijn, ook wel een SWOT-analyse genoemd. U brengt dan de sterke en minder sterke punten in beeld en onderzoekt de kansen en bedreigingen en dat het liefst heel snel.

  Een tevreden klant maakt reclame voor uw bedrijf

  Een van de belangrijkste commerciële vaardigheden is een klantgerichte houding. Een dergelijke houding voorkomt klachten en stelt de klant centraal. De klant is bij u nog echt Koning zonder voorbij te gaan aan het gegeven dat een klant behalve rechten zeker ook gewoon plichten heeft. U verleent de klant steeds de best denkbare service en houdt nauw contact met de klant, met wie u altijd helder en eerlijk communiceert. Een tevreden klant maakt reclame voor uw bedrijf, besef echter wel dat een ontevreden klant het tegenovergestelde zal doen.  Besef steeds dat elke klant een potentiële afnemer is en u houdt steeds de relatie met de klant in het oog, toont respect en gaat dienstverlenend te werk. Laat maar zien dat u echt iets voor uw klant wilt doen.

  U kunt overtuigen

  U gebruikt uw commerciële vaardigheden om uiteindelijk tot een verkoop van een product of dienst te komen. Daarom dient u altijd uw product als de bekende broekzak te kennen en over de juiste uitstraling te beschikken. U luistert naar wat de klant zegt en buigt een nee door creativiteit en inventiviteit om in een ja. Hoe? Door te overtuigen, ook een belangrijke vaardigheid in de commerciële wereld om tot successen te komen.

  Ontwikkel uw vaardigheden om succesvoller te worden

  Ook na een deal vergeet u de klant uiteraard niet en om uw vaardigheden verder te ontwikkelen volgt u regelmatig een commerciële vaardigheden training. Na deze training kan je er ook nog voor kiezen om het commerciële vaardigheden boek te lezen. Als u daar die vlotte babbel en een leuk, vlot pak aan toevoegt, dan is de kans op commercieel succes het grootst. Met andere woorden, u dient nogal over wat commerciële vaardigheden te beschikken voor u daadwerkelijk een product of dienst verkocht heeft. Laat u informeren over de kansen binnen het spectrum van commerciële vaardigheden door Boosting People .

  Commerciële vaardigheden die uw hele organisatie sterker maken

  Van belang is dat niet allen uw sales en marketing afdeling uw product, bedrijf of diensten verkoopt. Verkopen start bij iedere medewerker die enthousiast is over uw merk, organisatie en uw visie.

  Commercieel inzicht

  Commercieel inzicht is een competentie die in vrijwel elke vacaturebeschrijving voor functies in de marketing of verkoop wordt genoemd. Commercieel inzicht is een heel breed begrip en kan zodoende op veel verschillende manieren worden verklaard. Grofweg houdt het in dat je inzicht hebt in de werking van de markt en hoe hier maximaal van geprofiteerd kan worden.

  SWOT-analyse

  SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. In gewoon Nederlands: sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Met een SWOT-analyse onderzoek je de toekomstmogelijkheden van een product in een markt.

  Klantgerichtheid

  Bij het woord ‘klant’ denken veel mensen aan iemand die een winkel bezoekt. Maar als je bij de gemeente voor een loket wacht ben je ook klant. Wanneer je goed wordt geholpen, ervaar je dat als de gewoonste zaak van de wereld. Pas als het mis gaat, ga je klagen. Door klantgericht te zijn kan je veel klachten voorkomen.

  Verkopen

  Een goede verkoper is meer dan iemand met een vlotte babbel. Een goede verkoper heeft commercieel inzicht, maar dat alleen is niet genoeg. Een goede verkoper moet nog een aantal andere vaardigheden hebben. Bij een geslaagde deal zijn zowel de verkoper als de klant blij. Hoe krijg je dat voor elkaar?

  De top 5 meeste populaire Sales trainingen van Boosting People :

  Dit zijn 5 topprogramma’s vol met geheimen die juist ook voor u werken!

  http://boostingpeople.com/verkooptrainingen/commercieel-excelleren/ Onze nummer 1 training!

  http://boostingpeople.com/verkooptrainingen/commerciele-vaardigheden

  http://boostingpeople.com/verkooptrainingen/telefonische-acquisitie/

  http://boostingpeople.com/verkooptrainingen/succesvol-acquireren

  http://boostingpeople.com/verkooptrainingen/personal-networking

  Tevens stellen wij specifieke programma’s voor u samen zodat u met uw organisatie geholpen wordt om bijvoorbeeld afdelingen met elkaar te laten afstemmen hoe u de verkoop het best kan realiseren. Dus u kunt ons vragen voor advies als u bijvoorbeeld 1 van de volgende situaties herkend:

  • De verkoop afdeling belooft te leveren terwijl de productie afdeling dit niet kan realiseren
  • Er is een groot verschil tussen de senior en junior medewerkers qua houding en kennis.
  • De verkoop blijft achter en niet alleen door de huidige omstandigheden!
  • De up-selling blijft achter doordat professionals niet weten hoe ze dit kunnen doen!
  • Etc etc

  Wilt u een belachelijk goed resultaat?

  De sales training commercieel excelleren van Boosting People brengt uw organisatie een naar een hoger rendement. Heeft u behoefte aan concrete rendementsverbetering? Maak dan nu een afspraak voor een training op maat, waarin we praktijkgericht werken aan het verbeteren van de Sales Skills en Sales Attitude van uw medewerkers. Met succes als resultaat.

 3. Wat is het verschil tussen Leiderschap en management.

  Leave a Comment

  Wat is het verschil tussen Leiderschap en management. In dit artikel behandelen we het verwarrende verschil dat er is tussen leiderschap en management. Leiderschap en management zijn twee aanduidingen die in het bedrijfsleven veel door elkaar worden gebruikt. Maar er is een groot verschil! En juist het niet erkennen van deze verschillen zorgt dat er de nodige onduidelijkheden in samenwerking, taken, verantwoordelijkheden en verwachtingen ontstaan. Leiderschap en management hebben een specifieke rol te vervullen in het totale bedrijfsproces van de onderneming, maar met wat een verschil!

  Stephen R. Covey over leiderschap en management

  Auteur Stephen R. Covey (auteur van “de zeven eigenschappen van leiderschap”) zegt erover:
  – “Een manager probeert zo efficiënt en succesvol mogelijk de ladder te beklimmen”.
  – “Een leider kijkt of de ladder wel tegen de goede muur opstaat’.

  We gebruiken de zienswijze en de principes die Steven R. Covey beschrijft in zijn boek ook in onze trainingen. Dit om duidelijkheid te scheppen over wat het is en wat je kunt “beïnvloeden als leider en manager” van een organisatie.

  Andere bekende schrijvers van managementliteratuur zijn bijvoorbeeld Peter Drucker en Warren Bennis zij omschrijven het verschil zo: “Management is de dingen goed doen, maar leiderschap is de goede dingen doen”.

  Wat is management?

  Het management is bezig met de productie en de resultaten van een organisatie. Laten we dit de zakelijke kant van het vak noemen. Samen met een groep of afdeling zal de manager als directief leidinggevende op het resultaat zorg dragen voor het uitvoeren van taken en opdrachten die zijn overeengekomen. Verwachtingen die met een team of afdeling zijn afgesproken worden dan uitgevoerd. Direct verantwoordelijke en leidinggevende is dus de manager. De opdrachten en taken die aan hem zijn opgedragen en overeengekomen hebben een directe relatie met de visie en het beleid van de onderneming. Het is een functie die men bekleed om de bedrijfsresultaten te realiseren, controleren en bij te sturen daar waar mogelijk. Management zorgt voor het beheer en de stabiliteit in een organisatie.

  Wat is Leiderschap?

  Om veranderingen binnen bedrijven door te voeren is leiderschap nodig. En dus geen management. Veranderingen gaan gepaard met onstabiliteit en management is dan teveel gericht op de resultaten. Wel bewaakt management dat een leider de beoogde veranderingen kan verantwoorden. Dus het spel van Opdrachtgever (management) en Leider (zoals bijvoorbeeld een afdelingshoofd, projectmanager, teammanager of primus inter pares) start met de afspraken waar ieder verantwoordelijk voor is. Management schept de randvoorwaarden en Leiderschap zorgt ervoor dat het gewenste resultaat gerealiseerd wordtDie doe je als leider door te sturen op de taak of door de mensen in het team in beweging te zetten. Ieder soort leiderschapsresultaat vraagt een andere aanpak en een andere leider. Het bewaken van de veranderprocessen die nodig zijn om aan te sluiten op de veranderingen buiten de onderneming is een continu proces.

  2 verschillende rollen

  Manager of leider; het zijn twee verschillende rollen. Voor het vervullen van die rol zijn daardoor verschillende eigenschappen noodzakelijk. Het negeren van deze verschillen is een belangrijke oorzaak van veel onduidelijkheid en ineffectief functioneren van mensen en organisaties. Covey zegt ergens : “Succesvol management kan falend leiderschap niet opvangen”. Effectief en succesvol leiderschap heeft daardoor een directe relatie met de efficiëntie en het succes van de hele onderneming.

  Wat is het verschil?

  Het grote verschil is dit:

  Leiders

  • Een leider stuurt aan op een situatie die er nog niet is maar die aanstaande is
  • Leiders scheppen en maken uit het niets
  • Leiders hebben vaak een directe stijl van leidinggeven
  • Leiders zijn visionair ingesteld
  • Leiders volgen hun hart
  • Leiders boeken prestaties door te verbinding, synergie te zoeken en door focus op de ontwikkeling van medewerkers

  Managers

  • Een manager bestuurt de bestaande situatie die in feite al aanwezig is
  • Managers bouwen voort op iets
  • Managers zijn indirecter in hun stijl van leidinggeven
  • Managers zijn meer strategisch (op basis van ratio)
  • Managers volgen meer hun verstand
  • Managers boeken resultaat door zich te focussen op doelstellingen, afspraken en procedures

  Is leiderschap en management te leren?

  Volgens ons kunt u zowel management als leiderschap leren? Leiderschap is te ontwikkelen (als u aanleg heeft). Maar leiders met leiderschapskwaliteiten worden geboren, niet gemaakt. Vandaar dat we in deze tijd allerlei begripsverwarring krijgen. Er wordt dan geroepen in een organisatie dat er natuurlijk leiderschap ontwikkeld of bijvoorbeeld authentiek leiderschap ontwikkeld wordt. Management kan je leren op diverse scholen. Leiderschap in de praktijk. En wij kunnen helpen met het verder ontwikkelen.

  • Gebrek aan leiderschap
   Gebrek aan leiderschap is schadelijk voor organisaties. Voor de helderheid: gebrek aan goede managers eveneens. Maar organisaties waar te weinig leiderschap aanwezig is, komen vaak in de comfortzone terecht. Ze sluiten te weinig aan bij marktontwikkelingen, klantbehoeften. Ze kijken te weinig vooruit, anticiperen te weinig op de toekomst. Met alle gevolgen van dien. We hebben veel voorbeelden daarvan gezien de afgelopen jaren.
  • Behoefte aan leiderschap
   Er is behoefte aan leiderschap. Een bezield leider laat zich leiden door het hart dat klopt. Dat is heel wat anders dan procedurele voorschriften, het huishoudelijk reglement, een ‘strakke’ urenregistratie, een evenwichtig en uitgebalanceerd beoordelingsformulier, een geavanceerd functioneringssysteem en een prikklok. Dat mag er allemaal ook zijn, maar daar gaat het niet om. Wat levert bezield leiderschap op? Inzet, commitment, vertrouwen, ervoor gaan, inspiratie. De kosten? Alleen maar doen waar u goed in bent, bij uzelf blijven, uitgaan van eigen kwaliteiten. Zo eenvoudig is het.
   Volg Steyn & Allberg nu op  linkedin en blijf op de hoogte van onze activiteiten.

  Dit artikel over Wat is het verschil tussen Leiderschap en management is geschreven door Virgil van Dijk Partner bij Steyn & Allberg.

 4. Hoe word je verliefd op sales en marketing?

  Leave a Comment

  Hoe wordt je verliefd op sales en marketing? Laten ik het zo zeggen, niet iedereen is verliefd op sales en tegenwoordig ook het zo belangrijke marketing aspect. Het doen van de sales en marketing activiteiten zijn lastig. En u dient zich veelal over een drempel heen te zetten. Maar zonder sales en marketing heeft u geen verkopen en dus geen omzet en geen vrijheid om te doen wat u wilt.

  Waarom beginnen met verkopen lastig is?

  Verkopen is in het begin zeker lastig om te doen. En niet ieder is er verliefd op verkopen! Ik ben werkzaam geweest met mijn onderneming om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers op de werkvloer te verhogen! Een mooi product waar ik zeker van weet dat het nodig is voor bedrijven. Het gene wat ze leren is dat medewerkers het werk wat ze doen belachelijk leuk vinden of gaan vinden. Doormiddel van Yoga, meditatie, gezamenlijk sporten en bewegen, en instructie over voeding en slapen maken we medewerkers en organisaties bewust van het positieve effect van gezond leven. En we reduceren het ziekteverzuim voor de desbetreffende organisaties. Mooi product en het lijkt echt niet zo moeilijk om dit te verkopen toch?

  Waarom is verkopen zo lastig?

  Mij product en mijn idee zijn eerlijk gezegd en dat vindt ik nog steeds: ”fantastisch”! Maar het lukte me niet om het fantastische product te verkopen in het begin. Waar ligt dat aan? Ik ben een creatief iemand met veel goede ideeën, al zeg ik het zelf. Maar verkopen is zaken concreet maken en andere overtuigen dat het “product” goed is ook voor hun organisatie. En ik had het niet goed voorbereid. Marketing is de manier om je product in fases met een marketingplan bij de klant te krijgen. En daar had ik mezelf gewoon niet de tijd voor gegeven om dit te maken. En als ondernemer had ik alweer een nieuw idee voor een nieuw product. Dat helpt dus ook niet om daadwerkelijke omzet te realiseren. Ik werd dus geblokkeerd door mijn eigen creatief denken en doen.

  Wat is de ommekeer geweest om verliefd te worden op verkopen?

  Heel simpel werd ik verliefd op verkopen! Door het maken van een marketingfunnel kwamen er meer leads. Die ik weer kon omzetten naar daadwerkelijke verkopen en ik kreeg meer omzet en meer marge. Omzet die me de vrijheid gaf om iemand in te huren om de marketing nog beter te organiseren en er meer warme leads kwamen. Verkopen verhoogde me omzet en me marge werd hoger. Ik was verliefd op 1 product die omzet maakt en me de vrijheid gaf om creatief aan andere producten en diensten te werken. En kan het iedereen adviseren om verkopen en sales leuk te vinden.

  Verkopen is resultaat vergroten!

  Er waren diverse bedrijven die mij inhuurde om mijn product van duurzame inzetbaarheid van medewerkers te mogen leveren. In de tussentijd had ik al een paar leiderschap en verkooptrainingen gegeven en dat vond ik leuk om te doen. En de “vrijheid ervaren” en doen wat je leuk vind is belangrijk. Mijn eigen tijd indelen, leuke contacten met bedrijven en een leuke omzet. Ik vergroot dan nu ook mijn resultaat door te doen met wat ik leuk vind. Dan wordt verkopen leuk en je leven een stuk relaxter.

  Even reflecteren !

  Ik kan pas iets verkopen als ik er echt in geloof en als ik ervan overtuigd ben dat het product of de dienst een toegevoegde waarde heeft. Hiermee bedoel ik,….voegt het iets toe aan de maatschappij, de ontwikkeling van mensen, verbetert het iets in onze wereld of lost het een probleem op waar veel mensen en of organisaties mee worstelen.

  Ik zou zelf bijvoorbeeld nooit voor een sigarettenfabrikant kunnen werken. Afgezien van het feit dat ik roken vies vind, kan ik niet achter de verkoop van sigaretten staan, eenvoudigweg omdat het ongezond is. Ik kan ook geen “diensten verkopen” waarvan ik het nut niet inzie of waar ik persoonlijk niets mee heb. Om te verkopen moet je in je product en in jezelf geloven.

  Kortom ik kan alleen verkopen als mijn hart een sprongetje maakt en ik denk….’yes dit wil ik zelf ook hebben’ hieraan wil ik mijn steentje bijdragen. Of dit bedrijf wil ik helpen te groeien. Dat doe ik met veel passie en liefde! En als je iets met liefde kunt verkopen, gaat het een stuk makkelijker! Liefde alleen is niet genoeg natuurlijk. Er komt meer bij kijken, maar de basis voor succesvol verkopen, ligt wel bij de “verbinding met jezelf” en het product, de dienst (en het bedrijf dat daar achter staat).Hierna volgt een stuk hoe sales en marketing samen gaan.

  Hoe marketing en sales verliefd op elkaar worden…

  Marketing maakt inzichtelijk wat er vandaag en morgen nodig is om te voldoen aan de vraag van klanten. Al deze informatie en inzichten vertaalt marketing in content, content  waarmee sales, verkopers en accountmanagers of hoe verkopers zichzelf ook nomen ieder klantcontact tot een blijvende relatie kunnen omzetten.

  Marketing is niet alleen verantwoordelijk voor het maken van de salescontent, maar ook voor het begrijpen en analyseren hoe en wanneer de salescontent het beste kan worden gebruikt in het salestraject. Op die manier helpt marketing de verkopers effectiever te zijn. Zo speelt marketing een sleutelrol in ieder salessucces.

  Wat zijn de voordelen van het verliefd worden van sales en marketing?

  Om voor marketing aan al deze uitdagingen het hoofd te bieden, is de inzet van een strategische sales aanpak en de juiste technologie onmisbaar geworden. Om marketeers te helpen bij het krijgen van budget voor het investeren in een sales aanpak, zetten wij de belangrijkste voordelen op een rijtje:

  Directe voordelen:

  • Door een sales aanpak te gebruiken, kan sales niet alleen tijd besparen bij het vinden en delen van relevante content, maar kunnen ze ook veel effectiever verkopen omdat ze de bezwaren van klanten beter kunnen weerleggen. Dit leidt tot een stijging van de productiviteit van salesteams.
  • De tijd die nodig is om nieuwe salesteamleden aan te trekken, duurt in de regel drie tot vier maanden. Met de inzet van een sales aanpak, kan de inwerktijd met 25% tot 30%* worden verkort. Dit kan omdat nieuwe salesteamleden in de sales aanpak naar de meest impactvolle salescontent worden geleid. Er is structuur en informatie die kan worden gebruikt om de verkopers intern op te leiden.
  • Door alle salescontent op één platform te beheren en gebruik te maken van de analyse-, marketing– en verkoopondersteunende functies van het sales platform, kan optimaal worden bijgehouden welke content de grootste impact heeft op het salesproces. Hiermee kan marketing de content optimaal beheren en up-to-date houden om zo beter in te spelen op de veranderende klantbehoeften. Dit leidt tot een stijging van de productiviteit.

  Hieronder volgen de indirecte voordelen. De bovenstaande voordelen zijn goed meetbaar en vergroten uw bruto omzet.

  Indirecte voordelen:

  • Met een sales aanpak presteert sales op een snellere wijze relevantere en persoonlijkere informatie worden sneller geleverd. Dit sneller leveren van persoonlijkere en relevantere informatie zal klanten tijd besparen en hen bovendien helpen om betere inkoopkeuzes te maken. Uiteindelijk leidt dit tot verbeterde relaties met klanten.
  • Door een sales aanpak in de organisatie door te voeren, is marketing in staat sales beter te ondersteunen met relevante en actuele content, wat resulteert in een betere werkrelatie op de werkvloer.
  • Met een sales aanpak wordt alle inhoud op een centrale plek beheerd en aangepast. Hierdoor heeft sales altijd de beschikking over de meest relevante en actuele salesinformatie. De consequente en uniforme wijze waarop bedrijfs- en productdiensten door informatie wordt gedeeld in de salespresentaties versterkt het bedrijfsimago en bevestigt de merkidentiteit.

  Al deze voordelen zorgen ervoor dat bedrijven met hun investeringen in sales trainingen en coaching binnen een korte termijn een positief rendement realiseren op hun investering. Als je wilt weten hoe de businesscase er voor jouw organisatie uitziet, neem dan gerust contact met ons op.

  Gezamenlijke sales en marketing funnel met een korte uitleg:

  We starten door het in kaart brengen van de suspect dit is vooral werk voor de marketeers. Doelgroep bepalen in samenspraak met het salesteam. En marketing content maken die past bij de doelgroep

  Suspects(marketing)

  Suspects zijn bedrijven of personen (accounts) waarvan is vastgesteld dat er behoefte is aan een product of dienst dat door jouw onderneming op de markt wordt gebracht. Er is echter nog geen concreet contact geweest tussen de suspect en de onderneming of de betreffende accountmanager. De letterlijke vertaling van suspect is ‘verdachte’; je vermoedt dat hij of zij klant van jouw bedrijf wil worden. Dit kunnen bijvoorbeeld bezoekers zijn van je website.

  Als een suspect interesse heeft in het product of dienst dan is er een lead. Er is ook een mogelijkheid om interesse te wekken door het doen van koude acquisitie door sales.

  Leads (van marketing naar Sales)

  Leads zijn potentiële klanten. Ze zijn bekend met het bedrijf en hebben vaak al hun contactinformatie gedeeld, bijvoorbeeld tijdens een aanvraag voor meer informatie over een product of dienst of inschrijving voor de nieuwsbrief. Vanwege de interesse kan de lead, een bedrijf of persoon, worden gezien als een potentiële klant. De lead wil op termijn een aanschaf doen voor een gelijkwaardig product of dienst, bij jouw onderneming of bij een concurrent.

  Sommige en vaak de grotere organisaties maken onderscheid tussen lead en prospect. Een prospect is oprecht geïnteresseerd jou, en in jouw dienst en product. Meestal kom je dan van de longlist op de shortlist van de vragende partij.

  Prospects (sales ondersteund door marketing)

  Prospects zijn eveneens potentiële klanten, maar kun je zien als ‘gekwalificeerde leads’. De prospect kan nog voor een concurrent kiezen, maar heeft al diverse content en aanbiedingen ontvangen van jouw onderneming. De prospect is dichtbij het doen van een daadwerkelijke aankoop.

  En dan kiezen ze voor jouw als partner, leverancier om het product of dienst te leveren. Soms is het handig om de uitvoerende productspecialisten vroegtijdig in het sales project te betrekken zodat ze zich medeverantwoordelijk voelen voor het te leveren product of dienst. Producten en diensten worden niet verkeerd of onjuist geleverd maar te vroeg en te snel beloofd!

  Klanten(alle betrokken partijen)

  Klanten zijn bedrijven of personen die daadwerkelijk een aankoop hebben gedaan. Veel ondernemingen hanteren hierbij een periode van een jaar; je bent klant als je tussen nu en een jaar geleden een product of dienst van de onderneming hebt afgenomen. Bij ons niet wij gaan graag een langdurige samenwerking met u aan. Ook als er een periode is dat u geen diensten bij ons afneemt houden we contact.

  Terugkerende klanten(alle betrokken partijen)

  Terugkerende klanten zijn bedrijven of personen die na hun eerste aankoop bij het bedrijf terugkeren om nieuwe aankopen te doen.

  Verliefd op sales en marketing het bestaat!

  Ik wil deze blog eindigen met verliefd op sales en marketing het bestaat echt! Deze fundamentele bedrijfsprocessen kunnen niet zonder elkaar. En geven een mooi resultaat als ze elkaar vinden. Nieuwsgierig hoe u goede sales aanpak, salesfunnel of een goed marketingfunnel creëert neem contact met ons op en wij gaan u belachelijk goed helpen!

  Dit artikel over Hoe wordt je verliefd op sales en marketing is geschreven door Virgil van Dijk Partner van Steyn & Allberg

 5. Missie en Visie

  Leave a Comment

  Missie en visie Steyn & Allberg

  Missie en Visie zijn belangrijke stuur mechanismes van een organisatie. Zo zorgen de missie en de visie ervoor dat medewerkers met een bepaalde houding hun werk verrichten. Het zijn de onbesproken normen en waarden van een organisatie. Als je een duidelijke missie en visie hebt zoals wij hebben bij Steyn & Allberg dan kan uw organisatie gaan renderen.

  Missie Steyn & Allberg

  We vinden het leuk om u als “klant” belachelijk goed te helpen. Wij ontzorgen en betrekken het management bij uw trainingen, coaching of verbeteringen. Wij verzorgen voor u vanuit Steyn & Allberg programma’s en trainingen die rendement opleveren voor uw organisatie.

  Steyn & Allberg is opgericht als opleider op het gebied van marketing en communicatie. Inmiddels is het bedrijf allang geen opleidingsinstituut meer. We zijn samen met onze partners uitgegroeid tot een professionele organisatie op het gebied van sales opleidingen, management opleidingen en communicatie opleidingen. Onze programma’s en trainingen en coaching worden verzorgd door ervaren trainers. Iedere trainer heeft zijn eigen branche specialisatie. De kennis, kunde en ervaring is dus altijd gericht op die competenties die uw organisatie “echt” verder helpen.  De succesvolle programma’s en trainingen staan erom bekend dat ze direct toepasbaar zijn in de praktijk van uw bedrijf. Dit komt doordat we het management van de onderneming betrekken bij het samenstellen van de “succesvolle programma’s en trainingen”. We trainen dus altijd met een doel!

  Wat wij concreet willen vanuit Steyn & Allberg: Geld opleveren voor uw organisatie!! Door inzet van onze succesvolle programma’s en trainingen.

  Wat maakt de missie van Steyn & Allberg uniek?

  In deze missie maken wij de identiteit van de organisatie zichtbaar. Het is ons ‘bestaansrecht’ en geeft de organisatie Steyn & Allberg weer. Wij laten hier onder meer zien wat wij als onderneming doen in de dagelijkse praktijk. En het belangrijkste voor U! We laten zien op welke manier wij van de onderneming Steyn & Allberg waarde toevoegt aan uw Onderneming. Wij helpen u te onderscheiden van de concurrentie door vooral “de beste versie van uzelf” te zijn!

  Een missie is uiteindelijk de weg naar het behalen van de visie (toekomstdroom). Laten we samen die toekomstdroom realiseren. 

  Missie statement de principes van Steyn & Allberg (Mission statement)

  Het grote onderscheidend vermogen van Steyn & Allberg succesvolle programma’s en trainingen zit hem in het implementeren van de principes. Deze principes passen wij toe in onze programma’s en trainingen. En we vertalen en leren deze je principes als je deelneemt aan onze programma’s, trainingen, verbeter- en coaching trajecten. Bij onze trainers en partners zijn de principes een grondhouding.

  • Wees Proactief! Door een proactieve houding ontwikkelen!
   Het eerste principe is om proactief te zijn. Hiermee bedoelen we dat we verantwoordelijkheid nemen voor de dingen die we doen en zeggen. Daarbij realiseren we ons dat we met dit gedrag de mensen om ons heen beïnvloeden.
  • Uitmuntend en excellent zijn. Wordt de beste versie van jezelf!
   Het tweede principe is dat van uitmuntendheid: het niet accepteren van de dingen zoals ze zijn, maar het creëren van een cultuur van creatieve onvrede, door het steeds meer willen doen dan anderen. Dit doen wij vanuit een positieve toekomstgerichte houding. Steyn&Allberg denkt altijd vanuit de ‘wat dan wel’ gedachte.
  • Doelgerichtheid door doelgericht werken!
   Het derde principe is dat van doelgerichtheid en een uit- stekende dienstverlening aan onze klanten. Dit vertalen wij in de praktijk vanuit ons DNA: ‘de klant belachelijk goed willen helpen; niet omdat de klant dit van ons verwacht, maar omdat wij dit zelf willen.’
  • Eensgezindheid wees trots op jezelf en de ander!
   Het vierde principe, dat van eensgezindheid, volgt hieruit. Het moet leiden tot trots voor en identificatie met het werk dat gedaan wordt.
  • Met prestatiegerichtheid resultaat bereiken.
   Het vijfde principe is dat van prestatiegerichtheid, van intellectuele vaardigheid en de daaruit volgende ondernemingsbeloning. Slechte resultaten worden maar al te zeer veroorzaakt door slordig en gemakkelijk denken en handelen op alle niveaus.
  • Integriteit: Het moet kloppen! De juiste dingen op een juiste manier doen.
   Tot slot is er het principe van integriteit, zowel binnen als buiten de organisatie. Zo is Steyn&Allberg een onderneming zonder een harde onpersoonlijke uiting van materialisme. Wij zijn juist een samenwerkingsverbond dat uitnodigt tot loyaliteit en toe- wijding met mensen die de behoefte hebben creatief te functioneren.

  Waarom Steyn & Allberg

  We zijn er om die diensten te leveren die passen bij u en bij ons. Wij leveren programma’s trainingen en coaching om u verder te helpen. En zeker ook om het rendement van uw organisatie te verhogen. Maar het allerbelangrijkste is dat wij en onze partners en trainers het doen omdat ze het zelf leuk vinden om te doen. Wij helpen u met het vinden van oplossingen voor organisatievraagstukken. Dit doen we omdat we u verder willen helpen. En zelf doen we dit om op welke manier dan ook het gewenste eindresultaat te vieren. We werken samen naar de beste oplossing voor uw organisatie.

  Welke wensen en behoefte vult Steyn & Allberg in voor uw organisatie

  Wij helpen u om het rendement van uw medewerkers, organisatie te verhogen. We ontzorgen u bij het aankopen van onze diensten.

  Bijvoorbeeld:
  U neemt bij ons een training af. We stellen de training samen op. U bepaalt wat uw wensen en behoefte is qua training. En wij maken de inhoud op basis van onze kennis, kunde en branche specifieke ervaring. Dit zorgt dat uw wens en behoefte doormiddel van onze kennis kunde en ervaring maximaal benut wordt.

  Waar geloven wij in!

  Laten we beginnen dat we in ons zelf geloven. We leveren die producten en diensten die passen bij uw organisatie. Het belangrijkste is dat we ook geloven in uw organisatie! We geloven dat samen ontwikkelen een belangrijke stap is. Geloven is vertrouwen en wij hebben het volste vertrouwen in u en uw organisatie op deze manier handelen we ook vanuit Steyn & Allberg.

  Wat doen wij als Steyn & Allberg

  Wat doen wij als Steyn & Allberg? Is een veel gestelde initiële vraag die we horen als we met onze klanten om tafel zitten. Wij leveren diverse producten en diensten. Dit doen we branche specifiek en In compagnie. In compagnie houdt in dat we specifiek en alleen voor uw bedrijf onze producten leveren. Dit kan dan een groot effect hebben door zeer specifieke kennis in uw organisatie te benutten. Tevens hebben wij open rooster trainingen en programma’s dit is vooral gericht op generieke kennis en kunde. En helpt om een individuele medewerker te ontwikkelen.

  Wij hebben de volgende Diensten en producten die wij leveren:

  Diensten:

  Programma’s: Dit zijn specifiek ontwikkelde programma die een leer ontwikkel traject voor uw medewerkers inhoud. Dit wordt ingezet bij “verandering van houding”, attitude, “arbeidsethos” en “gedrag van medewerkers”. Het gaat dan veelal over cultuurverandering en gedragsverandering van medewerkers binnen uw organisatie.

  Trainingen: Trainingen zijn kortdurende programma’s met een zeer specifiek doel. Het gaat hier om oefening en opdoen van kennis en kunde. Het delen van ervaring is een hulpmiddel wat wij benutten in trainingen. Zo kan de Ervaren medewerker leren van de net nieuw gestarte medewerker en andersom.

  Verbetering (Improvement): Verbetering passen wij toe door bijvoorbeeld verbeter- en improvement trajecten met u samen te stellen. Dit doen wij in het geval u grote organisatievraagstukken heeft in uw organisatie. We maken dan samen met u een plan van aanpak over hoe deze verandering aan te pakken. En op basis daarvan stellen we een aanpak samen. Deze aanpak kan bestaan uit de door ons geleverde Programma’s, trainingen, coaching en producten.

  De producten van Steyn & Allberg: Bij producten kunt u denken aan de Unieke BOOST omgeving die we gebruiken. De BOOST Omgeving bevat bijvoorbeeld een 360 graden feedback model, een organisatiescan en een persoonsscan. Maar wij leveren ook andere producten die specifiek worden ingezet bij het vraagstuk van uw organisatie.

  Voor wij doen wij het/Wie zijn onze klanten?

  Wij richten ons voornamelijk op het MKB. Steyn&Allberg is het trainingsinstituut voor het midden-en kleinbedrijf. We werken voor diverse branches en segmenten in het bedrijfsleven. Onze Partners en trainers hebben een duidelijke affiniteit met de omgeving waarvoor ze werken. En door interne scholing hebben ze het vak van trainer onder de knie gekregen.

  Branches en segmenten waar wij voor werken:

  • Bouw en vastgoed
  • Consultancy
  • Communicatie en media
  • Facilitaire dienstverlening
  • Financiële Dienstverlening
  • Gezondheidszorg en welzijnszorg
  • Handel en Retail
  • Horeca, recreatie toerisme en cultuur
  • Industrie
  • Informatie en communicatie Technologie (ICT)
  • Intermediairs
  • Juridische dienstverlening
  • Land- en tuinbouw
  • Onderwijs en onderzoek
  • Overheid en semioverheid
  • Technische dienstverlening
  • Telecommunicatie
  • Transport en logistiek

  Wat zijn onze Unique Selling Points van Steyn & Allberg (USP’S)

  • Wij betrekken altijd het management van bedrijven bij het samenstellen van onze succesvolle programma’s en trainingen
  • Steyn & Allberg trainingen staan altijd in het teken van de principes. Daarmee beïnvloeden wij het DNA-profiel van de deelnemers, waardoor de inhoud van de training beter beklijft.
   • Proactief zijn!
   • Wat wil je dan wel!
   • De klant belachelijk goed helpen!
  • Trainen zonder doel is doelloos! Wij trainen altijd “karakter gericht; Ieder type mens vergt een andere benadering en een andere manier van training.
  • Onze trainingen zijn altijd samengesteld vanuit het basisbeginsel; Eerst begrijpen dan begrepen worden!

  Wat zijn de kernwaarden volgens Steyn & Allberg?

  Vanuit de missie volgen de kernwaarden een belangrijk onderdeel van onze missie. Kernwaarden zijn die elementen wij samen als Steyn & Allberg samen met onze partners erg belangrijk vinden. Het is immers onderdeel van onze bedrijfscultuur. Het gaat vooral om het voorbeeld gedag wat we tonen.

  Uit deze motieven handelen wij als Steyn & Allberg; onze kernwaarden zijn:

  • Samenwerken
  • Integer zijn
  • Respect voor elkaar
  • Werken in een veilige omgeving vol vertrouwen en vrijheid
  • Verbonden met elkaar

  De kernwaardes en principes hebben veel overlap. Uniek is dat wij bij Steyn & Allberg werken met deze principes. Dit komt omdat we werken volgens de “7 eigenschappen van effectief leiderschap” Lees ook het boek van “Stephen R. Covey”.

  De visie van Steyn & Allberg?

  De visie of het “droomscenario” van Steyn & Allberg is waar we nu op in “zoomen”. Een visie helpt u en ons en onze deelnemers aan de succesvolle programma’s en trainingen richting te geven waar we samen naar toe willen.

  Ons droomscenario (“Visie”):

  Is dat wij als Steyn & Allberg over 10 of 15 jaar als die “kwalitatief beste dienstverlener” herkend worden op het gebied van het leveren van succesvolle programma’s en trainingen en daarbij behorende producten die ondersteunend zijn. Dit willen we realiseren door met 80 tot 100 partners en trainers de beste kwaliteit trainingen te geven voor uw organisatie. We willen dus onze kennis, kunde en ervaring delen en samen met u blijvend en duurzaam ontwikkelen. We willen dit samen met u doen zodat de succesvolle programma’s en trainingen aansluiten op datgene wat u echt nodig heeft om het rendement van uw organisatie blijvend en op een duurzame manier te vergroten en of te behouden.

  Wat wij willen is de beste versie van uw organisatie door het aangaan van een leven lang leren relatie. Zodat we samen in de toekomst richting kunnen geven aan onze organisaties, medewerkers en rendement van deze organisaties.

  Wat is het effect van de missie en visie van Steyn & Allberg?

  Gedragingen gaan verder dan alleen binnen de organisatie
  In al onze uitingen zullen wij onze missie en visie uitdragen. We zullen de principes en de kernwaarden en alles waarvoor we staan terug laten komen. Dit doen we in de diensten en producten die we leveren maar ook in de uitingen die wij doen naar buiten toe. Denk hierbij aan onze uitingen via LinkedIn, facebook, Leaflets en onze maandelijkse nieuwsbrief. Dus de geleverde producten en diensten worden geleverd door ons op de Steyn & Allberg manier. U zult het bovenstaande herkennen in de wijze waarop wij training geven, in de manier waarop wij programma’s en trainingen met u samenstellen en de manier waarop wij onze ondersteunende producten inzetten om die leverancier te zijn waar u trots op bent dat u ermee samenwerkt. En dat wij trots zijn dat wij voor u mogen leveren.

  Wilt U naar aanleiding van deze Missie en visie contact met een partner van Steyn & Allberg?

  De partners van Steyn & Allberg helpen u graag verder!  Laat weten waar u specifiek informatie over wilt hebben en wij nemen contact met u op. We horen en zien u graag. Laten we onze missie en visie waarmaken door inzet van uw organisatievraagstukken.

  Deze pagina over Missie en visie Steyn & Allberg is geschreven door Virgil van Dijk partner en trainer van Steyn & Allberg

   

 6. Sales Funnel + 6 tips om uw sales rendement te verbeteren!

  Leave a Comment

  Een sales funnel is de start van de “verkooptactiek”. Zonder Sales funnel bent u veelal doelloos bezig. U belt en maakt offertes maar de daadwerkelijke verkoop blijft uit. U hebt veel leuke gesprekken en het lukt u om samen met een potentiële klant ideeën te creëren. Maar die ideeën worden veelal door een andere uitgevoerd! Hoe kunt u dat voorkomen en daadwerkelijk de opdracht mist! In dit artikel leggen we uit waarom de sales funnel onmisbaar is in elke branche. Hoe komt u tot de daadwerkelijke verkoop van uw producten en diensten?

  Wat is een sales funnel?

  Een sales funnel is een marketingmodel dat het proces beschrijft waarbij geïnteresseerden in een product, dienst, organisatie of merk daadwerkelijk klant worden. In de sales funnel of ‘verkooptrechter’ wordt de doelgroep verleidt tot een aankoop door middel van geautomatiseerde boodschappen die naar hen verstuurd worden.

  Waarvoor dient een sales funnel?

  De sales funnel wordt gebruikt om (potentiële) klanten te kunnen volgen in het verkoopproces, inspanningen van een verkoper of accountmanager te kunnen sturen en op basis daarvan de omzet te voorspellen. Deze voorspelling wordt een omzet forecast genoemd. Elke fase in het verkoopproces wordt weergegeven in de sales funnel. De status van de klant kan zo gevolgd worden gedurende het hele verkoopproces.

  Kan een sales funnel zonder een marketing funnel?

  Een onderneming kan “niet functioneren” zonder een goed verkoopproces waarbij de sales funnel en marketing funnel correct op elkaar zijn afgestemd. Een goed geoptimaliseerde funnel verleidt potentiële klanten tot een aankoop en is cruciaal voor het succes van een bedrijf. De marketing funnel zorgt voor de nieuwsgierigheid naar uw onderneming, “producten en diensten”. De sales funnel zorgt voor het daadwerkelijke rendement. Hoe meer daadwerkelijke sales hoe hoger het rendement. Het zoeken naar de balans tussen verkoop en marketing is lastig. Heeft u daar hulp bij nodig wij helpen u graag met een “opmaat gemaakt programma”. Dit programma kan bestaan uit coaching, training en opleiding die het rendement van uw organisatie zal verhogen.

  Wat is goede sales? Begrijpt u de klant?

  Maar wat is “goede sales”? En hoe ontwikkel je goede sales vaardigheden? Het begint allemaal bij het begrijpen van de klant. Probeer te bedenken welke voorkeuren of motivatie de desbetreffende klant zou kunnen hebben om jouw product of dienst te kopen. Weet wie je voor je hebt en verplaats je in zijn of haar huid. Met een goede pitch bereikt u het publiek dat u voor ogen hebt. En als u het zelfvertrouwen heeft en de juiste verkooptechniek dan zal u merken dat uw “verkoop conversie” zal vergroten

   

  Een Sales funnel start met een goede voorbereiding!

  Een goede voorbereiding is cruciaal bij een goede (sales) pitch. Omdat het maar voor weinigen van ons is weggelegd om, zonder enige voorbereiding, te pitchen zoals Don Draper uit Mad Men. Schroom niet om je collega’s of vrienden te vragen hoe je pitch overkomt. Waar leg je de nadruk op en wat roept nog vragen op? De sleutel: “oefen uw pitch” voorafgaand aan het daadwerkelijke verkoopmoment. Een idee kan nog zo geweldig klinken in je eigen hoofd; wanneer het niet goed overkomt op je publiek is het slechts gebakken lucht.

   

  6 tips om uw sales rendement te verbeteren!

  6 tips of tricks om uw  sales rendement te verbeteren.

  Als je dit leest ben je misschien al wel een enorme salestijger, of een salestijger in wording. Of u nu bij de eerst groep hoort of de tweede of gewoon nieuwsgierig bent, een aantal tips om uw conversie te verhogen kunnen nooit kwaad. Daarom, voor u, hieronder 6 tips om uw sales strategie te laten werken, en hoe wij van Steyn & Allberg u daar een handje mee kunnen helpen!

  Tip 1: Ga sales leuk vinden!

  Wanneer u pitcht voor een groep mensen kunt u, zeker in het begin, te maken hebben met een hoge dosis zenuwen of adrenaline. Dit kan ervoor zorgen dat je te snel en te veel praat en niet zelfverzekerd overkomt. Haal van te voren een paar keer diep adem en wees je bewust van je houding. Haal adem na iedere zin en probeer je lichaam losjes te houden. Blijf rustig en straal dit ook naar buiten toe uit. Dit is de start wees overtuigd van uzelf en overtuigd dat u de klant oprecht kunt helpen. Geloof me er is bijna niks leukers dan samen een feest vieren als de opdracht u gegund wordt.

  Tip 2:  Zie het voordeel van het voordeel

  Waarom koopt u cola light in plaats van gewone cola? Omdat het lekkerder is? Nee toch, en ook niet om de smaak. U koopt het omdat het minder calorieën bevat wat op een langere termijn zorgt voor minder buikvet. Dat is een nu een voorbeeld van een voordeel. U koopt het product of dienst om het voordeel, niet om het product. Uit dit voorbeeld kunt u wel opmaken dat u heel goed moet afvragen wat het nu precies is dat je verkoopt. Gaat het om het product of de dienst die je aanbiedt? Of verkoopt u het voordeel dat de klant eruit gaat halen wanneer ze kiezen voor uw product of dienst? Als u dit zo leest weet u het antwoordt zeker weten, maar er komt een nieuwe vraag voor terug namelijk: Hoe doe ik dat dan?

  Tip 3: Koude Acquisitie ga het doen!

  Waarschijnlijk is koud bellen niet één van de favoriete bezigheden. Het zou best kunnen dat u er net als heel veel mensen tegenop ziet. Sommige hebben zelfs een klein beetje een hekel aan het koud bellen. Dit is echter geen reden om het niet te doen. Het is namelijk één van de weinige manieren om al die mensen die niets van uw bestaan af weten, te vertellen over het geweldige product, en het voordeel dat ze ermee zullen hebben. En zonder wrijving, geen glans. Hierbij is het wel van belang dat je heel goed bijhoudt wie je al gebeld hebt en hoe iedere potentiële klant heeft gereageerd op uw gesprek. Zo weet u precies wie er wel of niet van uw telefoontje gediend was en wat de vervolgstappen zijn. Een goed CRM pakket is hierbij van essentieel belang. Dit helpt u om de vragen, offertes en informatie die u krijgt op een juiste manier te plaatsen en verwerken.

  Tip4. Bouw aan langdurige relaties

  Focus u nooit op de korte termijn. Hoe lastig dit ook is want de schoorsteen moet natuurlijk blijven roken. Als u wilt dat uw bedrijf succesvol wordt, focus u dan op lange termijn relaties. Een manier om dit te doen is bijvoorbeeld door het onthouden van de verjaardag van je klant, geef hem of haar een korting op deze speciale dag. Persoonlijke aandacht is een doorslaggevend aspect. Los van acties als deze is het belangrijk dat u aan je klant laat zien dat u weet wat de behoeftes zijn. Houdt daarom alle correspondentie goed bij in u CRM Pakket. Wanneer de klant u belt, hoeft u niet 100x door te verbinden of op zoek te gaan naar het klantdossier. U helpt hem gelijk op weg doordat het dossier direct terug te vinden is in uw overzichtelijke CRM Pakket.

  Tip 5. Houdt uw klant betrokken bij wat u doet!

  Ga je een nieuw dienst of product introduceren? Geef u een interessante lezing of heeft u iets om weg te geven zoals een “lead magnet”? Of heeft u een nieuwe website of informatie op de website? Zorg ervoor dat al uw klanten het weten voordat de rest van de wereld het weet. Betrek uw klanten bij je organisatie en houd ze up-to-date. Creëer een “inner circle”, en breng alleen uw klanten op de hoogte van het laatste nieuws. Zodra u de klant betrekt zal de klant u ook gaan betrekken bij de ontwikkelingen van zijn of haar onderneming.

  Tip 6. Blijf integer

  Het klinkt allemaal mooi, die verhalen over sales en hoe u het grote geld binnen gaat slepen, maar onthoud dat alles wat u doet oprecht en integer moet zijn. U wilt niet alleen een goed product verkopen, u wilt écht een band opbouwen met uw klanten, ze beter leren kennen en deel laten uitmaken van uw “inner circle”. Niet omdat de regeltjes zeggen dat het zo moet, maar omdat u het wilt. Iedereen prikt zo door een gemaakt sales praatje heen. Geloof in uzelf en in uw product, dienst en merk en heb plezier in alle interessante gesprekken die u voert

  Dit is ook hoe we het bij Steyn&Allberg doen. We zijn open en eerlijk in wat we verkopen en waar we voor staan. Trots op onze programma’s, trainingen en opleidingen die rendement voor u opleveren. En we stellen samen met u het programma samen. Een programma dat rendement oplevert. We zijn ervan overtuigd dat leren zonder doel net zo is al verkopen zonder doel. Verkopen zonder doel is doelloos. Verkopen met een doel is een motivatie voor U uw organisatie en de medewerkers van die organisatie.

  Dit artikel over Sales Funnel + 6 tips om uw sales rendement te verbeteren!
  is geschreven door Virgil van Dijk Partner bij Steyn&Allberg