Maak kennis met de business coaches

van Boosting people | Training & Coaching

Business Coach

Coaching

De wereld verandert. De snelheid waarmee veranderingen plaatsvinden is de laatste jaren ongekend. Steeds meer bedrijven en organisaties staan daarom voor de uitdaging om invulling te geven aan thema’s die bepalend worden voor het realiseren van ambities en commerciële doelstellingen. Dit betekent dat directies en het management van bedrijven de juiste keuzes moeten maken om zaken effectief en kansrijk aan te sturen.

De commerciële visie van Boosting People

Veel commerciële activiteiten worden ongestructureerd aangestuurd en zijn niet voldoende voorbereid. Bovendien worden commerciële medewerkers vaak onvoldoende ondersteund op het punt van het ontwikkelen van commerciële vaardigheden. Hierdoor wordt het realiseren van de gewenste verkoopresultaten moeilijker en minder kansrijk. Een goed georganiseerd verkoopproces maakt verkoopactiviteiten effectiever en kansrijker. Voor uw medewerkers en voor de doelstellingen die u als ondernemer voor ogen heeft. Onze business coaches helpen u om deze processen te stroomlijnen.

De plus van business coaches van Boosting People

Boosting People is strategisch partner in talentontwikkeling voor individuen, teams en organisaties. Actief op het gebied van training, opleiding en coaching. Met een focus op gedragsverandering. Vaak zijn alleen trainingen niet meer voldoende om de gewenste doelen te realiseren. Daarom heeft Boosting People aan elke training een extra onderdeel toegevoegd: Effectief Sales Management. Hiermee geven onze ervaren praktijkgerichte business coaches directie en management inzicht in de opbouw en taakverdeling van de procesfasen en de voorwaarden die gerealiseerd moeten worden voor een succesvol verkooptraject. Samen met het trainen van medewerkers schept u hiermee een klimaat voor resultaat. In dit plan staan alle procesfasen beschreven die nodig zijn voor verkoopresultaat. Uiteraard kunnen onze specialisten u bij elke fase persoonlijk ondersteunen en adviseren.

Effectief sales management volgens Boosting People

 

Alle trainingen en managementadviezen van Boosting People zijn praktijkgericht. De structuren en processen waarin wij u adviseren worden dagelijks door vele bedrijven met succes toegepast. Binnen onze adviezen richten de business coaches zich op die aspecten die daadwerkelijk bijdragen aan resultaat. Direct en pragmatisch. Overbodige theorie laten wij achterwege. Dit voegt namelijk niets toe en leidt af van de concrete taken en aandachtspunten die het verschil maken. Onderstaand model is de basis voor effectief sales management. In dit plan wordt elk thema behandeld en bij elk aandachtspunt kunnen wij u desgewenst ondersteunen met een effectieve verkooptraining en/of managementondersteuning.

Met onze programma’s willen wij u als ondernemer of manager de denkbeeldige spiegel voorhouden, omdat wij uit ervaring weten dat de basis voor het succes van de commerciële activiteiten binnen uw organisatie voornamelijk door uzelf kan worden bepaald en verbeterd. Door de juiste invulling te geven aan sales management. Wij weten dat wij u met onze aanpak het gereedschap geven waarmee u binnen uw eigen bedrijf de activiteiten effectief kunt organiseren en uw medewerkers beter kunt laten functioneren.

Meer begrip op de werkvloer

‘Begrip op de werkvloer’ is een managementprogramma voor managers die willen weten wat er precies op de werkvloer speelt. Het programma is bedoeld voor managers die begrijpen dat coachend leiderschap vaak de meest effectieve manier van aansturen is. Om medewerkers optimaal te motiveren moet een manager natuurlijk wel weten wat er in het hoofd van een medewerker omgaat. Het managementprogramma neemt deelnemers mee in een nieuwe denkwijze: een denkwijze die deelnemers bewust maakt welke invloed zijzelf hebben op het gedrag en de productiviteit van het eigen team. We kunnen niet niet communiceren!

We zijn ons er doorgaans niet van bewust hoe we op de ander overkomen, omdat 80% van onze communicatie onbewust gebeurt. Hierdoor ontstaan er vaak conflicten, misverstanden, weerstand en irritaties wat ten koste gaat van de medewerkers en de organisatie. Dit managementprogramma zoomt in op het item: hoe kunt u meer begrip op de werkvloer realiseren? Ook gaat dit programma over het creëren van meer werkplezier waarbij er toch op een directe en effectieve manier gecommuniceerd kan worden.

Thema’s:

Wat is mijn rol?
Hoe motiveer ik mijn medewerkers?
Wat vinden medewerkers echt belangrijk?
Het verhogen van het werkplezier verhoogt de productiviteit
Delegeren is opleiden
Leidinggeven is faciliteren

Neem direct contact op